Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Blog / Články

Vrátenie tovaru

Úvod Vrátenie tovaru

            Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.

 

            Ak ste s tovarom nespokojný z akéhokoľvek dôvodu, máte nárok na vrátenie tovaru do 14 dní od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu. Tento nárok sa vzťahuje na všetky objednávky vytvorené cez eshop www.topbike.sk

 

            K vráteniu tovaru zakúpeneho cez eshop www.topbike.sk je potrebné priložiť fotokópiu dokladu, ktorý preukazuje kúpu tovaru cez eshop www.topbike.sk. Čiastka za vrátenie tovaru Vám bude vrátená do 14 dní na Váš bankový účet ( prosíme o uvádzanie v tvare IBAN ).

 

Vrátiť je možné iba tovar, ktorý spĺňa následovné :


            - stav produktu je rovnaký ako v čase kúpy ( produkt nenesie známky používanie, fyzického poškodenia či opotrebenia )

            - vrátiť je možné iba výrobok v jeho originálnom obale

            - nesmie byť špinavý

            - produkt je predmetom kúpy v eshope www.topbike.sk

 

V prípade nesplnenia náležitosti vyššie uvedených ma NAF, s.r.o právo na zamietnutie vrátenia kúpnej ceny za tovar.


Zásielka na vrátenie musí obsahovať :

 

          - fotokópia dokladu o kúpe

          - názov vráteneho tovaru

          - množstvo

          - čislo účtu v tvare IBAN


Doručovacia adresa pre vrátenie tovaru :


NAF, s.r.o

www.topbike.sk

Kaplna 333

900 84

 

Tovar v žiadnom prípade nezasielajte na dobierku ! Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci v plnej výške.

Copyright 2016 - 2019 © topbike.sk